Elinkeinopolitiikka

Annemari Virolainen Aurassa

Elinvoimaisen kunnan yksi tärkeimmistä peruspilareista on hyvin hoidettu elinkeinopolitiikka. Auran tulee omalla toiminnallaan olla houkutteleva paikka yrityksille jotka luovat työpaikkoja. Meillä on tähän hyvät edellytykset, erinomainen sijainti, hyvät liikenneyhteydet Turkuun, Tampereelle ja Helsinkiin. Yritysten tarvitsemat logistiikkapalvelut ovat lähellä, samoin kuin lentokenttä ja satama. Yksi Turun seudun kehityskäytävistä valtatie 9 kulkee pitkän matkan Auran alueella, sen varrelle voidaan tulevaisuudessa rakentaa vaikka minkälaista yritystoimintaa. Meille muuttaa paljon työikäisiä ihmisiä asumaan, joten työvoiman saanti omalta paikkakunnalta on mahdollista. Meillä on lapsiperheille hyvät olosuhteet, hoidettu päivähoito- ja kouluasiat. Hyviä tontteja, niin pelto-  kuin metsätontteja.  

Yritykset itse määrittävät mikä on heidän mielestään hyvä kunta. He rankkaavat joka vuosi kunnat järjestykseen. Heidän mielestään yritysilmastoltaan hyvä kunta on sellainen kunta, jossa heidät otetaan hyvin vastaan, heidän tarpeisiinsa vastataan nopeasti, tarvittavat rakennusluvat tulevat vaivattomasti. Yrittäjästä tuntuu siltä, että hän on toivottu paikkakunnalle, hänestä ollaan kiinnostuneita ja kunnan elinkeinopalvelut ovat käden ulottuvilla. He kokevat, että yrittäjien tuloon on myös varauduttu, on hankittu tonttialueita, rakennettu infraa jne. Meidän on pyrittävä yritysystävällisten kuntien joukkoon.  

Tätä kautta saadaan kuntaan verotuloja, joilla huolehditaan                       tärkeistä peruspalveluista.

Meillä on paljon hyvää mutta paljon voidaan vielä tehdä. Kasvu ei tule ilmaiseksi, sen eteen on tehtävä töitä. Auran kokoomus haluaa olla rakentamassa yritysystävällistä kuntaa jonka yrittäjät mieltävät seutukunnan parhaaksi.